Mission/Goals/Policy Quality | FACULTY OF FORESTRY
» ABOUT US » Corporate Information » Mission/Goals/Policy Quality

Mission/Goals/Policy Quality

Visi

Visi Fakulti Perhutanan adalah menjadi sebuah pusat pendidikan,
penyelidikan & khidmat profesional dalam bidang pengurusan hutan,
sains kayu dan industri perhutanan,
dan taman dan rekreasi yang bertaraf dunia.

Misi

Misi Fakulti adalah menjadi pusat pembelajaran dan pendidikan yang
unggul dalam bidang perhutanan tropika yang menyumbang bukan
sahaja kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu tetapi juga
kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara.


MATLAMAT UPM

» Matlamat 1 
Mempertingkat kualiti dan daya saing graduan 

» Matlamat 2 
Penjanaan nilai melalui ekosistem RDCE yang mantap dan lestari 

» Matlamat 3
Melonjak perkhidmatan jaringan industri dan masyarakat 

» Matlamat 4
Memperkasa UPM sebagai pusat kecemerlangan pertanian

» Matlamat 5 
Mempertingkat kualiti tadbir urus

DASAR KUALITI 

Staf Universiti Putra Malaysia beriltizam ke arah kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan.

Staf Universiti Putra Malaysia akan melaksanakan tanggungjawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan, serta memastikan objektif tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.

 

 

 

Updated:: 24/05/2018 [faiz_mokhtar]

MEDIA SHARING

FACULTY OF FORESTRY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389467171
0389432514
C1527335565