MENGENAI KAMI | FAKULTI PERHUTANAN

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Fakulti Perhutanan merupakan salah satu daripada Fakulti asas semasa penubuhan
Universiti Putra Malaysia ( dulu dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia) dalam  tahun 1971

B1566605947