Mission/Goals/Policy Quality | FACULTY OF FORESTRY
» ABOUT US » Corporate Information » Mission/Goals/Policy Quality

Mission/Goals/Policy Quality

Visi

Visi Fakulti Perhutanan adalah menjadi sebuah pusat pendidikan,
penyelidikan & khidmat profesional dalam bidang pengurusan hutan,
sains kayu dan industri perhutanan,
dan taman dan rekreasi yang bertaraf dunia.

Misi

Misi Fakulti adalah menjadi pusat pembelajaran dan pendidikan yang
unggul dalam bidang perhutanan tropika yang menyumbang bukan
sahaja kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu tetapi juga
kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara.


MATLAMAT UPM

» Matlamat 1 
Mempertingkat kualiti dan daya saing graduan 

» Matlamat 2 
Penjanaan nilai melalui ekosistem RDCE yang mantap dan lestari 

» Matlamat 3
Melonjak perkhidmatan jaringan industri dan masyarakat 

» Matlamat 4
Memperkasa UPM sebagai pusat kecemerlangan pertanian

» Matlamat 5 
Mempertingkat kualiti tadbir urus

DASAR KUALITI 

Pekerja Universiti Putra Malaysia komited dalam mencapai kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan untuk mencapai matlamat pelan strategik unversiti.


Pekerja Universiti Putra Malaysia akan sentiasa melaksanakan tanggungjawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan serta memastikan objektif kualiti tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.

 

 

Updated:: 28/05/2018 [faiz_mokhtar]

MEDIA SHARING

FACULTY OF FORESTRY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397697171
0397693768
C1586033185