Kurikulum | FAKULTI PERHUTANAN
» AKADEMIK » Prasiswazah » Kurikulum

Kurikulum

 


Kurikulum Bacelor Sains Perhutanan


Program Bacelor Sains Perhutanan (BSH) adalah program profesional yang mengambil masa selama 4 tahun (138 kredit), dengan 3 elektif opsyen iaitu Pengurusan Hutan, Hasil Hutan, dan Rekreasi Hutan. Pada tahun 1 dan 2, pelajar akan mengikuti kursus teras yang sama. Pada tahun 3 dan 4, pelajar akan mengikuti kursus elektif.

Kursus elektif dibahagi kepada 2 iaitu; Kursus elektif Sains Perhutanan (perlu diambil oleh ketiga-tiga opsyen) dan Kursus elektif opsyen. Pelajar dikehendaki memilih 34 kredit daripada kursus elektif yang ditawarkan oleh fakulti dimana pelajar mesti
memilih 22 kredit daripada kursus elektif Sains Perhutanan dan selebihnya bergantung kepada opsyen yang dipilih. Pelajar perlu mengambil 12 kredit daripada kursus elektif opsyen. Kursus ini merupakan kursus yang dipilih untuk mengukuhkan bidang pengajian dan dipilih menikut kecenderungan pelajar atau yang akan membantu di dalam kerjaya mereka.

Senarai Kursus untuk Bergraduat

Kursus untuk bergraduat dapat dibahagikan kepada tiga kategori iaitu Kursus Universiti, Kursus Teras dan Kursus Elektif berikut:Kursus Universiti

 • Oral Interaction Skills
 • General Writing Skills
 • Kemahiran Berfikir
 • Pertanian dan manusia
 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia
 • Hubungan Etnik
 • Kenegaraan Malaysia
 • Asas Keusahawanan
 • Kokurikulum I
 • Kokurikulum II

 

Kursus Teras

 • Struktur dan Fungsi Tumbuhan
 • Statistik bagi Sains GUnaan
 • Struktur dan Penggunaan Kayu
 • Survei Hutan
 • Kejuruteraan Hutan
 • Pengurusan Hidupan Liar
 • Entomologi dan Patologi Hutan
 • Silvikultur Hutan
 • Tanah Hutan
 • Dendrologi
 • Ekologi Hutan
 • Pengenalan Kepada Rekreasi Hutan
 • Projek Ilmiah Tahun Akhir
 • latihan Industri
 • Kem Perhutanan
 • Sukatan Hutan
 • Kaedah Komputer dalam Perhutanan
 • Kaedah Kuantitatif dalam Perhutanan
 • Pengurusan Hutan I
 • Dasar dan Undang-Undang Hutan
 • Ekonomi Hutan
 • Pengurusan Kawasan Legeh

 

Kursus Elektif Sains Hutan

 • Hasil Hutan Bukan kayu
 • Penuaian Hutan
 • Sistem Maklumat Geografi dalam Perhutanan
 • kebakaran Hutan
 • Etnobotani
 • Pembaikbiak Pokok
 • Teknologi Biji Benih
 • Biodiversiti dan Pemuliharaan
 • Pengurusan Hutan Bandar
 • Interpretasi Persekitaran
 • Analisis Kewangan Industri Perkayuan
 • Pengurusan Industri Perhutanan
 • Perhutanan Antarabangsa
 • Penilaian Ekonomi Sumber Hutan dan Biodiversiti

 

Kursus Elektif Opsyen Pengurusan Hutan

 • Penderian Jauh dalam Perhutanan
 • Pengangkutan Hutan
 • Jalan Hutan
 • Pemulihan Ekosistem
 • Pentaksiran biodiversiti
 • Perhutanan Tani
 • Pengurusan Hutan II

 

Kursus Elektif Opsyen Hasil Hutan

 • Perolehan Bekalan Balak dan Kayu
 • Pengilangan dan Pemesinan Kayu
 • Pengeringan Kayu
 • Kemerosotan Kayu dan Rawatan
 • Pemasaran Hasil Hutan
 • Papan Komposit 1

 

Kursus Elektif Opsyen Rekreasi Hutan

 • Perancangan Rekreasi Luar
 • Perilaku Pengguna Rekreasi
 • Pemprograman dan Pemimpinan Rekreasi
 • Pentadbiran dan Organisasi Taman dan Rekreasi
 • Kemahiran Rekreasi Luar
 • Pemasaran Rekreasi

 


 


Kurikulum Bacelor Sains Teknologi Kayu


Program Bacelor Sains Teknologi Kayu (BSTK) adalah program profesional yang mengambil masa selama 4 tahun (8 semester, 135 kredit) pengajian dengan 2 elektif opsyen iaitu Opsyen Teknologi Biokomposit dan Opsyen Pengurusan Industri Perkayuan. Pelajar dikehendaki mengambil 21 - 22 kredit bergantung kepada opsyen yang dipilih. Di samping itu pelajar kedua-dua opsyen perlu mengambil 9 kredit kursus elektif.  Walau bagaimanapun, pelajar juga dibolehkan memilih kursus daripada senarai kursus opsyen yang lain. Selebihnya (2 – 3 kredit), pelajar boleh memilih daripada mana-mana kursus yang ditawarkan oleh universiti. Kursus opsyen/elektif merupakan kursus yang dipilih untuk mengukuhkan bidang pengajian dan dipilih mengikut kecenderungan pelajar atau yang akan membantu di dalam kerjaya mereka.

 

Senarai Kursus untuk Bergraduat

Kursus untuk bergraduat dapat dibahagikan kepada tiga kategori iaitu Kursus Universiti, Kursus Teras dan Kursus Pengkhususan dan Kursus Elektif berikut:


Kursus Universiti

 • Oral Interaction Skills
 • General Writing Skills
 • Kemahiran Berfikir
 • Asas Keusahawanan
 • Pertanian dan Manusia
 • Kokurikulum
 • Kokurikulum
 • Kenegaraan Malaysia
 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia
 • Hubungan Etnik

 

Kursus Teras

 • Struktur dan Fungsi Tumbuhan
 • Hasil Hutan Bukan Kayu
 • Teknologi Pulpa dan Kertas
 • Pemasaran Hasil Hutan
 • Anatomi Kayu dan Gentian
 • Fizik Kayu dan Gentian
 • Kimia Kayu dan Gentian
 • Papan Komposit 1
 • Pengeringan Kayu
 • Pengilangan dan Pemesinan kayu
 • Kemerosotan Kayu dan Rawatan
 • Perekat dan Teknologi Perekatan Kayu
 • Silvikultur Hutan
 • Dendrologi 1
 • Latihan Industri
 • Kem Perhutanan
 • Projek Ilmiah Tahun Akhir
 • kaedah Komputer dalam Perhutanan
 • kaedah Kuantitatif dalam Perhutanan
 • Ekonomi Industri Perkayuan
 • Pengenalan Kepada Sains Perhutanan
 • Pengenalan Kepada Undang-undang Industri Perkayuan
 • Statistik Bagi Sains Gunaan

 

Kursus Opsyen Teknologi Biokomposit

 • Proses Pembuatan Perabot
 • Mekanik Kayu
 • Biojisim dan Biotenaga
 • papan Komposit II
 • Teknologi Penglitup dan Kemasiapan Kayu
 • Teknologi Kitaran Semula Kayu dan Gentian
 • Reka Bentuk Kayu dan Analisis Kejuruteraan

 

Kursus Opsyen Pengurusan Industri Perkayuan

 • Analisis Operasi Perindustrian Hasil Hutan
 • Perolehan Bekalan Balak dan kayu
 • Pencemaran dalam Industri Hutan
 • Sistem Pengawalan Mutu Pemprosesan kayu
 • Analisis Kewangan Industri Perkayuan
 • Pengurusan Industri Perhutanan
 • Perdagangan Kayu Antarabangsa
 • Prinsip Pengurusan

 

Kursus Elektif

 • Ergonomik Hutan
 • Penambahbaikan Mutu kayu
 • Biodiversiti dan Pemuliharaan
 • Pengenalan Kepada Rekreasi Luar
 • Perilaku Pengguna Rekreasi
 • Sukatan Hutan
 • Pengurusan Hutan I
 • Gelagat Organisasi

 


 


Kurikulum Bacelor Sains Taman dan Rekreasi


Program Bacelor Sains Taman dan Rekreasi (BSTR) adalah program profesional yang mengambil masa selama 4 tahun (8 semester, 137 kredit). Pelajar dikehendaki mengambil kursus elektif sebanyak 35 kredit daripada senarai kursus elektif yang disenaraikan.

Senarai Kursus untuk bergraduat

Kursus untuk bergraduat dapat dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kursus universiti, Kursus teras dah kursus elektif

Kursus Universiti

 • Oral Interaction Skills
 • General Writing Skills
 • Kemahiran Berfikir
 • Pengucapan Awam
 • Pertanian dan Manusia
 • Kenegaraan Malaysia
 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia
 • Hubungan Etnik
 • Kokurikulum
 • Kokurikulum

 

Kursus Teras

 • Struktur dan Fungsi Tumbuhan
 • Ekonomi Rekreasi dan Pelancongan
 • Statistik bagi Sains Gunaan
 • Survei Hutan
 • Dendrologi I
 • Interpretasi Persekitaran
 • Perancangan Rekreasi Luar
 • Perilaku Pengguna Rekreasi
 • Pengurusan Resiko dalam Rekreasi
 • Pemprograman dan Pemimpinan Rekreasi
 • Pentadbiran dan Organisasi Taman dan Rekreasi
 • Kemahiran Rekreasi Luar
 • Inventori Sumber Taman dan Rekreasi
 • Ekologi Sumber Rekreasi
 • Keusahawanan dalam Taman dan Rekreasi
 • Undang-undang Sumber Asli dan Rekreasi
 • Hospitaliti dalam Taman dan Rekreasi
 • Latihan Industri
 • Kem Perhutanan
 • Projek Ilmiah Tahun Akhir
 • kaedah Komputer dalam Perhutanan
 • kaedah Kuantitatif dalam Perhutanan
 • Pengenalan Kepada Sains Perhutanan

 

Kursus Elektif

 • Struktur dan Penggunaan kayu
 • Hasil Hutan Bukan Kayu
 • Sistem Maklumat Geografi dalam Perhutanan
 • Tanah Hutan
 • Pemulihan Ekosistem
 • Pengurusan Hutan Bandar
 • Operasi dan Senggaraan Taman
 • Perancangan dan Reka Bentuk Tapak Kawasan Rekreasi
 • Pengurusan Perniagaan Rekreasi
 • Arborikultur
 • Pengurusan dan Operasi Kem
 • Rekreasi Terapeutik bagi Golongan Istimewa
 • Pengurusan Hidupan Liar Rekreasi
 • Reka Bentuk Kemudahan Rekreasi
 • Pendidikan Alam Semulajadi
 • Pengurusan Pelancongan Eko
 • Pembangunan Produk Rekreasi
 • Pemasaran Rekreasi
 • Pengurusan Pelancongan Warisan dan Komuniti
 • Pengurusan Kawasan Perlindungan
 • Sukatan Hutan

 


Kemaskini:: 16/04/2013 [s_ahyar]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERHUTANAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397697171
0397693768
B1566479845