Latar Belakang Fakulti | FAKULTI PERHUTANAN
» MENGENAI KAMI » Sejarah » Latar Belakang Fakulti

Latar Belakang Fakulti


Fakulti Perhutanan merupakan salah satu daripada Fakulti asas semasa penubuhan Universiti Putra Malaysia (dulu dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia) dalam tahun 1971. Misi Fakulti adalah menjadi Pusat Pembelajaran dan Pendidikan yang unggul dalam bidang perhutanan tropika, yang menyumbangkan bukan sahaja kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu tetapi juga kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara. Untuk mencapai misi tersebut, Fakulti telah merangka objektif berikut:

i) Melahirkan graduan yang berkualiti dan berdaya saing untuk memenuhi keperluan tenaga manusia dalam sektor pengurusan hutan, industry perkayuan serta rekreasi  dan eko-pelancongan.

ii) Melahirkan tenaga pakar melalui program pasca siswazah dalam bidang pengurusan hutan, industri perkayuan, serta rekreasi dan eko-pelancongan.

iii) Menghasilkan penemuan penyelidikan yang relevan dan terkehadapan yang penyumbang kepada pengurusan hutan secara mampan, pembangunan industri yang berasaskan sumber hutan, rekreasi dan eko-pelancongan.

iv) Menawarkan perkhidmatan profesional yang berkualiti dan relevan  serta membantu perkembangan dan penyebaran ilmu dalam bidang pengurusan hutan, industri perkayuan serta rekreasi dan eko-pelancongan.

Untuk mencapai tahap kecemerlangan dalam pengajaran dan penyelidikan, Fakulti telah menjalin kerjasama  rapat dengan Fakulti lain di UPM dan juga dengan agensi dan institusi perhutanan dalam Negara dan juga di peringkat antarabangsa. Kerjasama ini dapat mempertingkatkan keupayaan Fakulti menyelia pelajar pada semua pringkat pengajian yang ditawarkan.

Sejak penubuhannya, Fakulti telah berkembang dengan pesat dengan aspek pendidikan dan penyelidikan serta pembangunan sumber. Pada tahun 2011, Fakulti mempunyai 46 orang pegawai akademik yang berkelayakan dan mempunyai kepakaran untuk mengendalikan kursus-kursus yang diperlukan dan disokong oleh  83 orang pegawai bukan akademik bagi mengendalikan pengurusan dan membantu aktiviti pengajaran dan penyelidikan.


Kemaskini:: 13/12/2013 [s_ahyar]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERHUTANAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397697171
0397693768
B1566039599