HOME | FACULTY OF FORESTRY
article
UPM Putra Portal

Portal Putra UPM (http://portal.upm.edu.my) merupakan inisiatif Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) UPM bagi menyediakan kemudahan capaian atau 'access gateway' ke sistem aplikasi Universiti dengan menerapkan teknologi pengesahan (authentication) UPM-ID Single Sign-On(SSO). 

Safeguarding The Forests Through Reduced Impact Logging (RIL)
ICT Services Online
More Articles...
news
Program Pendidikan Alam Semulajadi (PPAS) Bersama Murid-Murid Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI
Program Pendidikan Alam Semulajadi (PPAS
announcement

Adalah dimaklumkan bahawa bermula pada Mac 2017, laman web UPM telah berwajah baharu. Laman web baharu ini menampilkan pembaharuan dari aspek struktur kandungan, rupa bentuk selaras dengan fungsinya sebagai saluran komunikasi kepada pelanggan

41ST 2017 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CONVOCATION 

4TH NOVEMBER - 7TH NOVEMBER 2017

No quotation.
No job vacancy.
activities
follow us
C1506067344